Türkçe (TOMER) Kurslarımız

GENEL BİLGİLER

VISA Dil Okulu’nda dört temel beceri olan okuma, yazma, konuşma, dinleme ve bunun yanında yardımcı olarak dil bilgisi dersleri yapılmaktadır. Öğrencilere okuma, konuşma, yazma, dinleme becerilerine yönelik ödevler, projeler verilmekte ve öğrencinin kendini geliştirmesi sağlanmaktadır. Dersler videolarla, yabancılar için özel olarak hazırlanmış hikâye kitaplarıyla ve gezilerle desteklenmektedir.

Dersler hafta içi beş gün ve her gün dört saat olarak yapılır. Hafta sonu sınıflarımız da vardır.

Öğrenciler her kurun sonunda Avrupa Birliği Dil Kriterleri’ne uygun olarak hazırlanan kur geçme sınavlarına girerler.  yanı sıra her kurda ünite sınavları yapılmaktadır. Ayrıca kursumuzda seviye belirleme sınavları ve sertifika sınavları yapılmaktadır.

VISA Dil Okulu’nda dersler tecrübeli öğretmenler tarafından eğitimdeki son gelişmelerden faydalanarak anlatılmaktadır. Sınıflarda bilgisayar, projektör ve ses sistemi bulunmaktadır.

turkce-biliyor-musun

Seviye Ders Saati Hafta
A1 120 6
A2 120 6
B1 140 7
B2 140 7
C1 140 7
Toplam 660 33

Temel seviye (A1-A2), Orta seviye (B1-B2), İleri seviye (C1) dersleri verilmektedir.VİSA DİL OKULLARI OLARAK TÖMER’ de öğretim sistemi, dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanları üzerine geliştirilmiştir. Sınıflarda bulunan işitsel, görsel araçlarla bu beceriler desteklenmektedir. Öğrencilere dinleme, konuşma, okuma, yazma alanlarına yönelik ödevler, projeler verilmekte ve öğrencinin kendini geliştirmesi sağlanmaktadır. Merkezimizde yüksek lisans ve doktora mezunu, Türkçe Öğretimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanlarında eğitim almış kadrosuyla;

Temel seviye 4 ay, orta seviye 4 ay, ileri seviye ise 2 ay olup toplam eğitim süresi 10 aydır.

Yabancılara Türkçe derslerimizde kişiye özel teknikler kullanmakla beraber hazırlamış olduğumuz ünitelendirilmiş kur planları ile öğrencilerin sıkılmadan Türkçe öğrenmelerini, ders kitaplarımızın yanında dil bilgisi kitapları ve yoğun örneklerle öğrenilenlerin pekişmesini sağlıyoruz. Bu amaçla dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil bilgisi alanlarında bütüncül bir eğitim sistemini benimsemekteyiz.

Dersleri, her seviyeye uygun bir şekilde sinevizyon eşliğinde, görsel ve işitsel öğelerle destekleyerek anlatmaktayız. Öğrenmenin kalıcılığını sağlamak için film, video, poster, karikatür ve resimlerden yararlanmaktayız. Derslerde yaratıcı drama, dinleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmelerini amaçlamaktayız.

GRUP DERSLERİ

Kursta veya kurs dışında grup dersleri verilmektedir. Grup derslerinde öğrenci sayısı 7-15 arasında değişmektedir.

ÖZEL DERSLER

Bireysel veya grup olarak özel dersler verilir. Derslerin günü, saati ve yeri belirlendikten sonra dersler başlar. Özel dersler kursta veya evde verilebilir.

KURUMLAR İÇİN DERSLER

İstanbul’da bulunan şirket, konsolosluk ve diğer kurumlara yönelik bireysel ve grup dersleri verilmektedir. Bu dersler kursumuzda veya şirketin göstereceği bir mekanda yapılabilir.

KONUŞMA DERSLERİ

Konuşma, en önemli dil becerilerden biridir. Yabancı dil öğrenen kişiler, dilin kurallarını bilseler bile konuşurken zorlanırlar. Kursumuzda her seviyeden öğrenci için özel dokümanlarla konuşma dersi yapılır.

Menü